Magyar művelődéstörténet


 

 

Közzétéve: 2019. november 27.


Magyar művelődéstörténet

Azonosító 81246404
Cím: Magyar művelődéstörténet
Művész: Domanovszky Sándor
Rövid leírás: Történelem újkor-legújabb kor magyar 1919-1945
Történelem újkor-legújabb kor magyar 1789-1918
Történelem helytörténet, honismeret
Történelem magyar történelem Erdély
Művészetek festészet albumok
Művészetek szobrászat
Művészetek népművészet
Történelem középkor magyar
Művészetek általános művészettörténet
Művészetek építészet műemlékek
Művelődéstörténet kultúrtörténet
Művészetek építészet épületek,építészettörténet
Művészetek iparművészet általános
Művészetek iparművészet bútor- és lakberendezés
Művészetek iparművészet érem-fém- és ötvösművészet
Művészetek iparművészet porcelán, kerámia, agyag
Művészetek iparművészet textília, gobelin, bőrművészet
Művészetek iparművészet üvegművészet
Néprajz
Irodalom irodalomtörténet könyvészet, nyomdatörténet, sajtótörténet
Történelem magyar történelem Vajdaság
Történelem magyar történelem általános
Történelem magyar történelem Felvidék
Történelem magyar történelem Kárpátalja
SZENTPÉTERY IMRE
MÁLYUSZ ELEMÉR
VARJÚ ELEMÉR
Eladási ár: 55 000 HUF
Beszerzés ideje: 2019. november 27.
Becslési ár (-tól): 45 000 HUF
Becslési ár (-ig): 70 000 HUF
Méret: 28 x 20 cm
Kiadó: Magyar Történelmi Társulat
Kiadás éve: 1940
Oldalszám: 636+6
Tartalomjegyzék: ELSŐ KÖTET ŐSMŰVELTSÉG ÉS KÖZÉPKORI KULTÚRA
DEÉR JÓZSEF: A MAGYARSÁG A NOMÁD KULTÚRKÖZÖSSÉGBEN
VÁCZY PÉTER: A MAGYARSÁG A ROMÁN ÉS GÓT STÍLUS KORÁBAN
KNIEZSA ISTVÁN: A MEGTELEPEDETT MAGYARSÁG NÉPI ALKATA
VÁCZY PÉTER: TÁRSADALMUNK AZ ÁRPÁDOK ÉS ANJOUK KORÁBAN
MENDÖL TIBOR: A MEGTELEPÜLÉS FORMÁI
KRING MIKLÓS: A GAZDASÁGI ÉLET
TÓTH ZOLTÁN: A HADAKOZÓ NÉP
SINKOVICS ISTVÁN: A MAGYARSÁG MAGÁNÉLETE
VARJÚ ELEMÉR: A MAGYAR VISELET A KÖZÉPKORBAN
KORBULY GYÖRGY: EGÉSZSÉGÁPOLÁS
BALANYI GYÖRGY: VALLÁSOS ÉLET-ISKOLÁK
SZILÁGYI LORÁND: IRODALMUNK KEZDETEI
KAMPIS ANTAL: RÉGI MAGYAR MŰVÉSZET
BÁRÁNYNÉ OBERSCHALL MAGDA: A KÉZMŰVESSÉG ELSŐ NYOMAI
BARTHA DÉNES: A MAGYAR ZENETÖRTÉNET ELSŐ FEJEZETE

MÁSODIK KÖTET MAGYAR RENAISSANCE
MÁLYUSZ ELEMÉR: A MAGYAR ÁLLAM A KÖZÉPKOR VÉGÉN
MÁLYUSZ ELEMÉR: TÁRSADALMI VISZONYOK
MÁLYUSZ ELEMÉR: A MAGYARSÁG ÉS A NEMZETISÉGEK MOHÁCS ELŐTT
FEKETE NAGY ANTAL: A TELEPÜLÉS KÉPE
SINKOVICS ISTVÁN: MEZŐGAZDASÁGI VISZONYOK
PAULINYI OSZKÁR: IPAR, KERESKEDELEM
TÓTH ZOLTÁN: A HADVISELÉS ÁTALAKULÁSA
ELEKES LAJOS: KIRÁLYI ÉS FŐÚRI UDVAR
ifj. SZENTPÉTERI IMRE: NEMESI ÉS POLGÁRI ÉLETFORMA
DOMANOVSZKY GYÖRGY: A JOBBÁGYSÁG ÉLETE
KORBULY GYÖRGY: EGÉSZSÉGÜGYI ÁLLAPOTOK
BALANYI GYÖRGY: PAPOK ÉS HÍVEK
IVÁNKA ENDRE: ISKOLÁZÁS ÉS NÉPMŰVELÉS
KARDOS TIBOR: A HUMANISTA IRODALOM
VARJÚ ELEMÉR: A MAGYAR VISELET A KÖZÉPKOR VÉGÉN
BALOGH JOLÁN: A KÉSŐ-GÓTIKUS ÉS A RENAISSANCE-KOR MŰVÉSZETE
HORVÁTH HENRIK: A KÉZMŰIPAR ÚJ FORMÁI
BARTHA DÉNES: A RENAISSANCE-KOR ZENÉJE

HARMADIK KÖTET A KERESZTÉNYSÉG VÉDŐBÁSTYÁJA
LUKINICH IMRE: A HÁROM RÉSZRE SZAKÍTOTT ORSZÁG
SZABÓ ISTVÁN: PUSZTULÓ MAGYARSÁG
ISTVÁNYI GÉZA: A HÁROM ORSZÁGRÉSZ TÁRSADALMA
EPERJESSY KÁLMÁN: A TELEPÜLÉSI REND BOMLÁSA
BERLÁSZ JENŐ: A MEZŐGAZDASÁG ÁLLAPOTA
BERLÁSZ JENŐ: IPAR ÉS KERESKEDELEM
GYALÓKAY JENŐ: VÉGVÁR ÉS CSATATÉR
VÁCZ ELEMÉR: KÉT UDVAR, KÉT FŐNEMESSÉG
BÁRÁNYNÉ OBERSCHALL MAGDA: NEMES ÉS POLGÁR A TÖRÖK IDŐKBEN
JUHÁSZ LAJOS: A MEGNEHEZEDETT JOBBÁGYSORS
HÖLLRIGL JÓZSEF: MAGYAR ÉS TÖRÖKÖS VISELETFORMÁK A XVI-XVII. SZÁZADBAN
HÉJJA PÁL: AZ EGÉSZSÉGÜGY
RÉVÉSZ IMRE: REFORMÁCIÓ ÉS ELLENREFORMÁCIÓ
BALASSA BRÚNÓ: ISKOLAI MŰVELŐDÉS
CSÁSZÁR ELEMÉR: VALLÁSOS ÉS HŐSI IRODALOM
BALOGH JOLÁN: A KÉSŐ-RENAISSANCE ÉS A KORA-BAROKK MŰVÉSZET
BÁRÁNYNÉ OBERSCHALL MAGDA: MAGYAR IPARMŰVÉSZET A HÓDOLTSÁG KORÁBAN
BARTHA DÉNES: MAGYAR ZENEKULTÚRA A TÖRÖK HÓDOLTSÁG KORÁBAN

NEGYEDIK KÖTET BAROKK ÉS FELVILÁGOSODÁS
WELLMANN IMRE: BAROKK ÉS FELVILÁGOSODÁS
SZABÓ ISTVÁN: A NEMZETISÉGEK TÉRNYERÉSE ÉS A MAGYARSÁG
EMBER GYŐZŐ: A BAROKK RENDI TÁRSADALOM
MENDÖL TIBOR: AZ ÚJ TELEPÜLÉSI REND
BAKÁCS ISTVÁN JÁNOS: MEZŐGAZDASÁGI FEJLŐDÉS
LEDERER EMMA: IPARUNK ÉS KERESKEDELMÜNK A MERKANTILIZMUS KORÁBAN
MARKÓ ÁRPÁD: INSURRECTIO ÉS ÁLLANDÓ HADSEREG
WELLMANN IMRE: AZ UDVARI EMBER
GÁRDONYI ALBERT: A VÁRMEGYE ÉS A VÁROS TÁRSADALMA
CSAPODI CSABA: A FALU ÉLETE
UNDI MÁRIA: ÚRI- ÉS NÉPVISELET A BAROKK KORBAN
KORBULY GYÖRGY: AZ ÁLLAMI EGÉSZSÉGVÉDELEM FELÉ
HERMANN EGYED: A VALLÁSOS EMBER A BAROKK KORBAN
CSÓKA J. LAJOS: A RATIO EDUCATIONIS KORSZAKA
ALSZEGHY ZSOLT: A KÖNYV ÉS OLVASÓJA
PIGLER ANDOR. A BAROKK MŰVÉSZET
BÁRÁNYNÉ OBERSCHALL MAGDA: AZ IPARMŰVÉSZET IRÁNYVÁLTOZÁSA
HARASZTI EMIL: A BAROKK ZENE

ÖTÖDIK KÖTET AZ ÚJ MAGYARORSZÁG
MISKOLCZI GYULA: A MODERN ÁLLAMSZERVEZÉS KORA
MENDÖL TIBOR: A MAI KULTÚRTÁJ
PÁRDÁNYI MIKLÓS: NÉP, NEMZET, NEMZETISÉG
HAJNAL ISTVÁN: AZ OSZTÁLYTÁRSADALOM
UNGÁR LÁSZLÓ: KAPITALISZTIKUS GAZDÁLKODÁS
TRÓCSÁNYI ZOLTÁN: ÚJ ÉLETFORMÁK
TÓTH LÁSZLÓ: A VALLÁSOS SZELLEM
RAVASZ LÁSZLÓ: A VILÁGNÉZET
HAJDU JÁNOS: FELSŐBB OKTATÁSÜGY ÉS TÖMEGNEVELÉS
FARKAS GYULA: ÍRÓ ÉS OLVASÓ A XIX. SZÁZADBAN
MÁTRAI LÁSZLÓ: A SZELLEMI TUDOMÁNYOK
SZABÓ GUSZTÁV: A TERMÉSZET ÉS A TECHNIKA TUDOMÁNYA
MELLY JÓZSEF: AZ EMBERI EGÉSZSÉG TUDOMÁNYA ÉS VÉDELME
PETROVICS ELEK: A MODERN FESTÉSZET KIALAKULÁSA
LYKA KÁROLY: A SZOBRÁSZAT
BIERBAUER VIRGIL: AZ ÉPÍTÉSZET
LYKA KÁROLY: AZ OTTHON MŰVÉSZETE
M. CSÁSZÁR EDIT: AZ ALAKÍTÓ MŰVÉSZET
PRAHÁCS MARGIT: ZENE ÉS ZENEKULTÚRA
Fülszöveg: Az illusztrálás Varjú Elemér munkája.
1. Ősműveltség és középkori kultúra. Húsz melléklettel és ötszáz képpel.
2. Magyar renaissance. Huszonnégy melléklettel és ötszázötven képpel.
3. A kereszténység védőbástyája. Huszonöt melléklettel és 469 képpel.
4. Barokk és felvilágosodás. 32 melléklettel és 469 képpel.
5. Az új Magyarország. 30 melléklettel és 504 képpel.
Megjegyzés: Szerk. Domanovszky Sándor. 1-5 köt. (Bp. 1939-1942), Magyar Tört. Társ. 636 l. 2 sztl. lev. 20 mell. 500 kép; 670 l. 1 sztl. lev. 24 mell. 550 kép; 664 l. 2 sztl. lev. 25 mell. 550 kép; 658 l. 1 sztl. lev. 32 mell. 469 kép; 684 l. 2 sztl. lev. 30 mell. 504 kép. 265 mm. Kiadói félbőr-kötésben, szép állapotú sorozat.
   
Kategória: Könyv
   

Elérhetőségek

RévArt galéria
1118 Budapest, Torbágy utca 4.
 
Web: www.revart.hu
Email: info@revart.hu
Telefon: +36 30 999 4469
Kérdése van? Keressen Minket az info@revart.hu e-mail címen! Minden jog fenntartva! © 2012 RévArt galéria